Материалы для скачивания:

 1. Ходьба — https://takzdorovo.ru/dvizhenie/konstantin-lyadov-nuzhno-bolshe-hodit/
 2. Беговая дорожка — https://takzdorovo.ru/dvizhenie/begovaya-dorozhka-likbez/
 3. ЗОЖ — https://takzdorovo.ru/videos/5069683/
 4. Мяч — https://takzdorovo.ru/dvizhenie/gimnastika-verhom-na-myache/
 5. Приседания для мужчин — https://takzdorovo.ru/dvizhenie/gimnastika-dlya-muzhchin-prisedaniya/
 6. Отжимания для мужчин — https://takzdorovo.ru/dvizhenie/gimnastika-dlya-muzhchin-otzhimaniya/
 7. Гимнастика для пожилых — https://takzdorovo.ru/dvizhenie/gimnastika-dlya-pozhilyh/
 8. Физическая активность — https://takzdorovo.ru/profilaktika/rimma-potemkina-o-rekomendatsiyah-voz-po-fizicheskoj-aktivnosti/
 9. Причины болей в спине — https://www.youtube.com/watch?v=bOsqqSeUlB0
 10. Зарядка при остеохондрозе – https://www.youtube.com/watch?v=P9PVSAe_hPA&t=19s
 11. Информационные материалы по физической активности — https://gnicpm.ru/articles/speczialistam-articles/fizicheskaya-aktivnost.html

 

Добавить комментарий